Verokeskustelu

Tuoppi

Administrator
Ylläpitäjä

Tilaaminen EU:n ulkopuolelta Suomeen​

Kun tilaat alkoholia EU:n ulkopuolelta, sinun on aina tehtävä tulliselvitys. Tulliselvityksen yhteydessä joudut maksamaan maahantuontiverot eli tullinimikkeen mukainen tulli, valmisteverot ja maahantuonnin arvonlisävero. Maahantuonnin arvonlisävero on 24 %. Juomapakkausvero on 0,51 euroa litralta.


Tilaaminen EU-maasta Suomeen​

Etäosto - Kun järjestät kuljetuksen itse

Kun tilaat yksityishenkilönä alkoholia toisesta EU-maasta ja järjestät itse tuotteiden kuljetuksen Suomeen, huolehdit itse myös veroista. Kyseessä on etäosto eli yksityishenkilön hankinta. Ostajana olet verovelvollinen ja maksat valmisteveroa eli alkoholijuomaveroa sekä juomapakkausveroa.

Näin huolehdit valmisteveroista:
  • Anna ennakkoilmoitus ja aseta vakuus alkoholijuomaverosta.
  • Anna veroilmoitukset.
  • Alkoholijuomavero menee vakuudesta, jonka olet maksanut.
  • Maksa valmisteverot.
Ilmoitus- ja maksuohjeet


Etämyynti - Kun myyjä järjestää kuljetuksen

Kun myyjä järjestää tilaamiesi tuotteiden kuljetuksen, ostajana sinun ei tarvitse huolehtia veroista. Kyseessä on etämyynti, jolloin myyjä on verovelvollinen.

Kyse on etämyynnistä jos:
Etämyynnistä on valmisteverotuslain mukaan kysymys, kun Suomessa oleva yksityishenkilö ostaa toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettuja valmisteveron alaisia tuotteita, jotka etämyyjä tai joku tämän puolesta lähettää tai kuljettaa Suomeen. Myyjä on velvollinen suorittamaan valmisteverot Suomeen etämyyntinä toimittamistaan tuotteista. Etämyyntiä koskevat säännökset noudattavat yleisesti sovellettavaa kulutusmaaperiaatetta, jonka mukaan valmisteverot kannetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotteet kulutetaan. Etämyyntinä Suomeen myydyistä tuotteista kannetaan valmisteverot Suomessa eli tuotteiden määräjäsenvaltiossa.

Kysymys on etämyynnistä silloin, kun myyjä osallistuu kuljetuksen järjestämiseen ja tuotteiden vastaanottaja on yksityishenkilö. Kun kyse on etämyynnistä, verovastuu ei siirry tuotteet tilanneelle yksityishenkilölle, vaikka vastuun siirtymisestä olisi maininta verkkokaupan tilaus- tai toimitusehdoissa. Etämyyjä ja etämyyjän veroedustaja ovat valmisteverolainsäädännön perusteella vastuussa valmisteveroista riippumatta siitä, onko toiminta esimerkiksi alkoholi- tai tupakkalain perusteella sallittua vai kiellettyä.

Etämyynnissä myyjä tai joku myyjän puolesta lähettää tai kuljettaa tuotteet yksityishenkilölle Suomeen. Etämyyjä voi kuljettaa tai lähettää tuotteet Suomeen itse tai antaa toimituksen esimerkiksi kuljetusyhtiön kuljetettavaksi. Valmisteverotuslaissa tarkoitetusta etämyynnistä on kysymys aina silloin, kun myyjä jollakin tavoin osallistuu tuotteiden lähettämiseen, kuljettamiseen tai kuljetuksen järjestämiseen.

Jos myyjällä on kuljetuksen järjestävän tahon kanssa sopimus yksityishenkilön tilaamien tuotteiden kuljettamisesta, kysymys on etämyynnistä.
Tällöin kuljetusyhtiö kuljettaa tuotteet nimenomaan myyjän eikä asiakkaan puolesta. Kuljetus järjestetään myyjän puolesta myös silloin, jos myyjän ja kuljetusliikkeen välillä on kuljetuspalveluihin liittyvä puitesopimus, vaikka yksityishenkilö sopisi kuljetuksesta erikseen kyseisen kuljetusyhtiön kanssa. Sillä, että kuljetus- tai logistiikkayhtiönä on muu kuin tuotteiden myyjä ei ole merkitystä silloin, kun tosiasiallisesti kyseessä on myyjän ja kuljetusliikkeen tai logistiikkayhtiön välinen yhteistyö.

Myyjän katsotaan osallistuvan kuljetusjärjestelyihin silloin, kun myyjä ohjaa verkkosivuillaan ostajaa käyttämään tiettyä kuljetusliikettä tai saattaa muutoin ostajan ja kuljetusliikkeen tosiasiallisesti yhteen.

Myyjän katsotaan ohjaavan ostajaa käyttämään tiettyä kuljetusliikettä esimerkiksi silloin, jos myyjä mainostaa verkkosivuillaan näkyvästi vain yhtä kuljetusliikettä. Myyjän katsotaan saattavan ostajan ja kuljetusliikkeen yhteen myös silloin, jos verkkokaupassa tai tilausvahvistuksessa on linkki kuljetusyhtiön sivuille siten, että linkin kautta avautuu suoraan mahdollisuus kuljetuksesta sopimiseen. Myyjä osallistuu kuljetuksen järjestämiseen ohjaamalla käyttämään tiettyä kuljetusliikettä ja ostajan omat toimenpiteet kuljetuksen järjestämiseksi jäävät tällöin hyvin vähäisiksi.

Etämyynnistä on kysymys myös silloin, jos myyjä saattaa ostajan ja kuljetusliikkeen yhteen huolehtimalla esimerkiksi kuljetukseen liittyvästä rahaliikenteestä tai antamalla tilauksen toimittamiseksi tarvittavia tietoja kuljetusliikkeelle. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi kyseiseen toimitukseen liittyvät tilaus- ja/tai osoitetiedot.

Myyjän katsotaan saattavan ostajan ja kuljetusliikkeen yhteen myös ilmoittaessaan verkkokaupassa tai verkkosivuillaan tietyn kuljetusliikkeen rahtihintoja, kun yksityishenkilö sopii erikseen kuljetuksesta kyseisen toimijan kanssa.

Kun myyjä osallistuu aktiivisilla toimillaan kuljetuksen järjestämiseen tai ohjaa kuljetusliikkeen käyttämiseen saattamalla osapuolet tosiasiallisesti yhteen, myyjä toimii etämyyjänä. Kysymyksessä on etämyynti, vaikka ostaja voisi näissä tilanteissa maksaa tuotteet ja kuljetuksen erillisillä laskuilla ja eri yhtiöille. Kun ostaja päätyy myyjän ohjaaman kuljetusliikkeen käyttämiseen, merkitystä ei ole myöskään sillä, onko ostajalla ollut mahdollisuus valita jokin muu kuin myyjän ehdottama kuljetusliike tai mahdollisuus hakea tuotteet suoraan varastolta.

Kyse EI ole etämyynnistä jos:
Verkkokaupassa tai myyjän internetsivuilla olevat maininnat kuljetusvaihtoehdoista tai linkit kuljetusliikkeiden verkkosivuille eivät välttämättä johda siihen, että myyjän katsotaan osallistuvan myymiensä tuotteiden kuljetuksen järjestämiseen. Myyjän toimintaa ei katsota etämyynniksi, jos
  • myyjä mainitsee sivuillaan useamman kuin yhden kuljetusliikkeen
  • myyjän ja kuljetusliikkeen välillä ei ole minkäänlaista myytyjen tuotteiden kuljetukseen liittyvää sopimusjärjestelyä ja
  • myyjä ei toimillaan saata ostajaa ja kuljetusliikettä tosiasiallisesti yhteen.
Edellä mainittujen ehtojen täyttyessä ei siten ole kysymys etämyynnistä, vaikka myyjä verkkokaupassaan listaa mahdollisia kuljetusliikkeitä. Näitäkin tilanteita Verohallinto arvioi huomioiden yksittäisen tapauksen tosiseikat.

Ajantasaiset tiedot alkoholin tilaamiseen ja verotukseen liittyen Verohallinnon sekä Tullin sivuilta.

 
Viimeksi muokattu:

Vihtori

New member
"valmistevero eli alkoholijuomavero, sekä juomapakkausvero" on syrjiviä veroja EU:ssa.
Eikä niitä tarvitse maksaa.
 

Vihtori

New member
Hyvä artikkeli IS:n sivulla.
"Näin outoa kuviota ei uskoisi edes todeksi – Alkon monopolin puolustajien pelottelulinja petti"
 
Ylös